Aethos-Sardinia-Mountain-Pool-saba_HR_DJI_20230713170045_0155_D_SABA_plates__2000x1333-1024×767